Đền Lê Khôi - Hà Tĩnh khai lễ vào ngày 3/6. ( Cho thuê xe du lịch hà tĩnh, Cho thuê xe du lịch tạ

Đền Lê Khôi (Hà Tĩnh) bắt đầu khai lễ vào ngày 3/6 (tức ngày 1/5 âm lịch). 2019 không phải là năm chẵn ngày mất của Chiêu Trưng Đại vương nên Lễ hội đền Lê Khôi (được công nhận di sản phi vật thể quốc gia) được tổ chức với tinh thần đảm bảo thành kín


Đền Lê Khôi - Hà Tĩnh khai lễ vào ngày 3/6Lễ rước tại lễ hội đền Lê Khôi năm 2018 - nhân dịp đón bằng công nhận di sản văn hóa phi vật thể quốc gia (ảnh tư liệu)

Theo đó, lễ hội bắt đầu diễn ra từ ngày 3/6 với nghi lễ khai lễ đền chính và kết thúc vào ngày 5/6 (3/5 âm lịch) - ngày tổ chức lễ giỗ Đại vương Lê Khôi.

Cho thuê xe hà tĩnh ,  Cho thuê  xe tại hà tĩnh , Cho thuê xe du lịch hà tĩnh, Cho thuê xe du lịch tại hà tĩnh

Thuê  xe ô tô hà tĩnh ;  Thuê xe ô tô tại hà tĩnh  Cho thuê xe ô tô hà tĩnh , cho thuê xe ô tô tại hà tĩnh ; Thuê xe ô tô du lịch hà tĩnh

 

Để nghi lễ được tổ chức thành kính và tiếp nối truyền thống, năm nay, các địa phương có đền thờ vọng Chiêu Trưng Đại vương tiếp tục tổ chức lễ rước về đền chính.

2019 là năm lễ giỗ lần thứ 573 năm Chiêu Trưng Đại vương Lê Khôi nên các huyện Thạch Hà, Lộc Hà không tổ chức nhiều hoạt động vui chơi, thể thao giải trí. Trong ngày khai lễ, 2 huyện tổ chức giải bóng chuyền công chức các xã trên địa bàn. Giải sẽ kết thúc vào chiều ngày hôm sau, 4/6.

Cũng trong ngày 4/6, huyện Thạch Hà sẽ tổ chức giao lưu thơ với các thi hữu đến từ các CLB bộ thơ trên địa bàn huyện Thạch Hà, Lộc Hà.

Thuê xe ô tô du lịch tại hà tĩnh ; Cho thuê xe ô tô du lịch hà tĩnh ; Cho thuê xe ô tô du lịch tại hà tĩnh

Thuê xe hà tĩnh ; Thuê xe tại hà tĩnh ; Thuê xe du lịch hà tĩnh ,  Thuê xe du lịch tại hà tĩnh ; Thuê  xe du lịch chất lượng cao hà tĩnh ; Thuê xe du lịch chất lượng cao tại hà tĩnh

 

Năm 2018, Lễ hội đền Lê Khôi được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

P>V

Báo hà tĩnh


Tag : 


Các bài viết khác

Dat xe
Dat xe
1